วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ดำเนินการฉีดวัคชีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัคชีนป้องกันโรคลัมปี สกิน และถ่ายพยาธิโค พร้อมติดตามโคโครงธนาคารโคกระบือ ตรวจท้องตรวจสุจภาพโค ปี 2563 (จำนวน3ตัว)ในกลุ่มเลี้ยงเนื้อพันธ์ุดีบ้านสามกอง หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา