วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยม พร้อมส่งมอบเครื่องฟักไข่ให้แก่ รร.ตชด.พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น  จันทร์ตรี  บ้านแกแดะ หมู่ที่ 5 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา