วันที่ 6 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ให้บริการผสมเทียมในแม่โคเกษตรกร บ้านวังโอ๊ะ ม.3 ต. จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พร้อมติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมที่ผ่านมาใของเกษตรกร บ้านเกาะยาง ม.7 ต.เขาแดง เป็นเพศผู้ จำนวน 1 ตัว

 


วันที่ 29 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมในแม่โคของเกษตรกร ม.5 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็นโคเพศผู้  จำนวน 1 ตัว

 


วันที่ 20 ธันวาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ของพื้นที่บ้านตาฆอ หมู่ที่ 1  และบ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จำนวนเกษตรกรให้ความร่วมมือ 15 ราย 98 ตัว พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ในช่วงฤดูฝน เพื่อห่างไกลโรคและความปลอดภัยแก่สัตว์เลี้ยง

 

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย พ่นยาฆ่าเชื้อโรคโรงเรือนสัตว์ปีก ของ รร.ตชด.มหาราช 1 บ้านน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พักโรงเรือนก่อนลงสัตว์ปีกชุดใหม่ เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก

 

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2  โรงเรียน คือ รร.ตชด.มหาราช 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแดง และ รร.ตชด.สำนักเอาะ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามงานด้านปศุสัตว์ และโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ได้ตอบข้อซักถาม ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาที่ผ่านมา