วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย เก็บตัวอย่าง (เลือดแกะ) เพื่อตรวจโรคแท้งติดต่อหรือโรคบรูเซลโลซิส ของเกษตรกร ม.1 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา  จำนวนแกะ 22 ตัว พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ การรักษาสัตว์เบื้องต้น  

 


วันที่ 1 เมษายน 2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย พ่นยาฆ่าเชื้อพื้นที่โรงเรือนสัตว์ปีกของโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสะบ้าย้อย หมู่ที่ 1 ตำบลสะบ้าย้อย เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดในช่วงหน้าร้อน มีการเลี้ยงไก่ไข่  320 ตัว ไข่ละวัน 276 ฟอง เป็ดเทศ  63 ตัว พร้อมให้คำแนะนำด้านปศุสัตว์และการทำความสะอาดโรงเรือนให้เป็นประจำ

 


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่เพื่อจับพิกัดฟาร์มสุกร และการเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกร จำนวน 7 ฟาร์ม เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ หมั่นทำความสะอาดโรงเรือนประจำ เพื่อป้องกันโรคติดต่อในสัตว์

 

วันที่ 2 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นำแนวทางการแปรรูปของผลิตภัณฑ์โครงการทฤษฎีใหม่ เพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์ทางด้านปศุสัตว์ คือแกงแพะสามรส กินกับข้าวเหนียวเหลือง ของ Sabayo_i  สามารถนำเนื้อแพะมาแปรรูปได้หลายเมนู เป็นวัตถุดิบที่หากินได้ไม่บ่อย รสชาติไม่เหมือนใคร การปรุงอาหารที่ดัดแปลงจากชุมชนสู่เมืองหลวงในอนาคต

 


วันที่ 6 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ให้บริการผสมเทียมในแม่โคเกษตรกร บ้านวังโอ๊ะ ม.3 ต. จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พร้อมติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมที่ผ่านมาใของเกษตรกร บ้านเกาะยาง ม.7 ต.เขาแดง เป็นเพศผู้ จำนวน 1 ตัว