วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายชลิตร์ สระชิต ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย พร้อมทีมงาน ร่วมกับเจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ม.1 และ ม.3 ต. เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา