วันที่ 26 พฤษภาคม 2526 นายพินิจ สวัสดิรักษาปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมงาน "วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน" เพื่อสืบสานปณิธาน เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ที่พลเอกเปรมติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ยึดมั่น ด้วยอุดมการณ์ รักษายิ่งชีวิตตลอดไป โดย นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน และมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมงาน ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา