12

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัด ทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  พร้อมด้วย นายอุทิศ ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการคลินิคปศุสัตว์ ได้มอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน และให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม

ภายในงาน มีกิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว. มอบถุงยังชีพ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ปลูกต้นไม้ และนำบริการของส่วนราชการ ภาคเอกชนไปให้บริการ โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงเรียนบ้านหน้าควน ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา