วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ ร่วมกับ นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ พร้อมมอบยาฆ่าเชื้อ และแนะนำการพัฒนาระบบการเลี้ยง ณ กาญจณาฟาร์ม ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา