วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับ ว่าที่พันตรี ยุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอจะนะ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์  อารมย์ชื่น ปศุสัตว์อำเภอจะนะ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 35 ราย ได้แก่ ตำบลนาทับ ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา