วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และนายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น ปศุสัตว์อำเภอจะนะ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพโค และฉีดยาถ่ายพยาธิและยาบำรุง ให้กับโคในโครงการโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในพื้นที่ ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา จำนวนโคทั้งหมด 15 ตัว