วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ในฐานะประธานกรรมการ DLD-C จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์สงขลา และหน่วยงานในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ตรวจร้านหมูกระทะ และตรวจสถานที่เก็บวัตถุดิบ ของร้านจำหน่ายหมูกระทะ ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ร้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ว่าเนื้อสัตว์ วัตถุดิบที่นำมาผลิตหมูกระทะ มีแหล่งที่มาถูกต้อง มีการตรวจสอบทั้งด้านสารเคมี และสารตกค้าง มีกระบวนการผลิตถูกสุขลักษณะตลอดห่วงโซ่การผลิต มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกกฎหมาย และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการร้านหมูกระทะ ซื้อวัตถุดิบจากร้านค้าที่มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OKของกรมปศุสัตว์ภายในจังหวัดสงขลา ซึ่งมีทั้งหมด 73 ร้าน ผลการตรวจ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    ซึ่งเป็นการดำเนินการ ตามข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ คุมเข้มแหล่งผลิตเนื้อสัตว์ ร้านหมูกระทะ และร้านอาหารอีสาน หลังพบการเนื้อแช่ฟอร์มาลีน ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค