วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และ นายบุญเกียรติ  รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการทำหมันให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ในสถานรับเลี้ยงสัตว์จรจัดเอกชน ณ “บ้านหมาภูเขา” อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยผลการดำเนินงานทั้งสิ้นรวม แมว 28 ตัว สุนัข 1 ตัว