วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายกิตติศักดิ์ แสงสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ติดตามลูกเกิดจากการย้ายฝากตัวอ่อน(Embryo transfer) พร้อมทำการวัดรูปร่างและชั่งน้ำหนัก ลูกโคพันธุ์บราห์มันแดง เพศเมีย จำนวน 1 ตัวใน"โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ" พื้นที่ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา