วันที่ 21 กันยายน 2565 นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง ได้ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่จุดเสี่ยง หมู่ 7 บ้านควนขี้แรด ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยปูพรมฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวตามบ้าน และสุนัขในชุมชนที่สาธารณะบางส่วน ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว รวม 557 ตัว