วันที่ 19 กันยายน 2565 นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่  และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลพะตง  ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่จุดเสี่ยง  หมู่ 6 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยปูพรมฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวตามบ้าน และสุนัขในชุมชนที่สาธารณะบางส่วน ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว รวม 374 ตัว