1

วันที่ 16 กันยายน 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ปฏิบัติงานจังหวัดสงขลา นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการทำหมันให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอหาดใหญ่ โดยมีนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ ร่วมตรวจเยี่ยมกิจกรรมในคนั้งนี้ด้วย รวมผลการดำเนินงานทั้งสิ้น 41 ตัว (แมวผู้ 5 ตัว เมีย 26 ตัว สุนัข ผู้ 3 ตัว เมีย 7 ตัว)