วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิตติศักดิ์ แสงสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมตรวจสุขภาพกระบือ ตรวจระบบสืบพันธุ์ ตรวจการตั้งท้อง ฉีดยาถ่ายพยาธิยาบำรุง เก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ตรวจทางห้องปฏิบัติการ กระบือ จำนวน 13 ตัว และร่วมแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับแนวทางการเลี้ยงกระบือในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเลี้ยงกระบือต่อไป ณ ฟาร์มกระบือ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ  จังหวัดสงขลา