วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับนายกิตติศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายเดโช  ชูเกตุ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจรับรองฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ของเหลียงฮะหลีฟาร์ม เพื่อขอรับรองเป็นฟาร์มการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GAP)ในเขตพื้นที่ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา