วันที่ 9 กันยายน 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายคณิต ชาระ ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อยรักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ติดตามโคโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ในเขตพื้นที่อำเภอสทิงพระ ของเกษตรกรที่ทำสัญญายืมเพื่อการผลิต ปี 2560 และปี 2561 โค 14 ตัว เกษตรกร 10 ราย พร้อมชี้แจงระเบียบของโครงการฯให้เกษตรกรทราบ และได้มอบเวชภัณฑ์ให้แก่เกษตรกร