วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ผสมเทียมหาดใหญ่ และนายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ติดตามธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ (ธคก.) ปี 2563  เกษตรกร 6 ราย โค 6 ตัว พบว่า โคกำลังตั้งท้อง 2 ตัว ลูกเกิด 2 ตัว และ อีก 2 ตัว ยังไม้ท้อง และพร้อมทั้งตรวจหน่วยผสมเทียมอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา