วันที่ 8 กันยายน 2565  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และกลุ่มส่งเสริมฯ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมตรวจประเมินหน่วยผสมเทียมอำเภอกระแสสินธุ์ และตรวจติดตามแก้ไขปัญหาโครงการ ธคก.ให้แกเกษตรกร 5 ราย ในพื้นที่ ต.เชิงแส ต.กระแสสินธุ์ และ ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์  จ.สงขลา