วันที่ 7 กันยายน 2565  เวลา 10.00 น. นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายเดโช  ชูเกตุ  ปศุสัตว์อำเภอสะเดา  ตรวจเยี่ยมการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย  ในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านต้นพยอม ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีโคของเกษตรกรเป็นโรคระบาดปากและเท้าเปื่อย จำนวน 20 ตัว เกษตรกร 2 ราย ซึ่งได้รับการรักษา และกักสัตว์ไว้ในคอก พบว่ามีอาการดีขึ้นตามลำดับทุกราย