วันที่ 22 สิงหาคม 2565  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง ปศุสัตว์อำเภอสิงหนครปฏิบัติงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ. กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการทำหมันให้กับสุนัขและแมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 41 ตัว (สุนัข 7 ตัว เพศเมีย 4 ตัว เพศผู้ 3 ตัว แมว 34 ตัว เพศเมีย 23 ตัว ผู้ 11 ตัว)