วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับนายกิตติศักดิ์ แสงสกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา  นายอุทิศ ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง รักษาการปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมดำเนินการตรวจสุขภาพกระบือ ตรวจระบบสืบพันธุ์ ตรวจการตั้งท้อง และเหนี่ยวนำการเป็นสัด  เพื่อเตรียมความพร้อมในการผสมเทียมกระบือ จำนาน 6 ตัว  ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การป้องกันโรคระบาดที่สำคัญในกระบือ ฟาร์มกระบือมีการเลี้ยงกระบือ จำนวน 40 ตัว ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา