วันที่ 18 สิงหาคม 2565  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาด เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองควนลัง ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ. กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการทำหมันให้กับสุนัขและแมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 37 ตัว (สุนัขเพศเมีย 15 ตัว เพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 6 ตัว ผู้ 12 ตัว)