วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ ,นายวิวรรธน์ พฤกษศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล ,นายคณิต ชาระ รักษาการปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ. กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการทำหมันให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโค๊ะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 43 ตัว (สุนัขเพศเมีย 34 ตัว เพศผู้ 9 ตัว)