วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์  ร่วมกับ นายขบวน อินทรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล พร้อมด้วย นายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง เจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหญ้าหมัก TMR จำนวน 20 ถัง เพื่อใช้ในการเลี้ยงแพะ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และทำประวัติแพะ ชั่งน้ำหนักเพื่อวัดการเจริญโตก่อนจะให้อาหารเสริม TMR