วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  นายสัตวแพทย์ทวีศาสตร์ ตันกิติยานนท์ และร้อยตรี นพรุจ เดชะประทุมวัน  หัวหน้าชุดสัตวแพทย์ กองพันพัฒนาที่ 4 เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อทำการตรวจสุขภาพแพะประจำเดือน ได้การเก็บตัวอย่างเลือดแพะ และตัวอย่างอุจจาระแพะ จำนวน 28 ตัว พร้อมด้วยทำการฉีดยาบำรุงให้กับแพะทั้งหมด