วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายอุทิศ ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอควนเนียงรักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ. กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บริการทำหมันให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส บริเวณตลาดน้ำบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา และ สถานที่สาธารณะใกล้เคียง  ผลงานทั้งสิ้น 31 ตัว (สุนัขเพศเมีย 19 ตัว เพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 5 ตัว เพศผู้ 2 ตัว)