วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายประชัน ในประเทือง ปศุสัตว์อำเภอเทพารักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสะบ้ายย้อย และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ตรวจเยี่ยมกิจกรรมด้านปศุสัตว์โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ติดตามผลผลิตของไก่ไข่และเป็ดไข่พระราชทาน  สำหรับแจกจ่ายให้กับหญิงตั้งครรภ์บริเวณรอบๆ โรงเรียน พร้อมทั้งเตรียมสถานที่เลี้ยงเป็ดที่จะรับการสนับสนุนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ณ โรงเรียนธรรมคีรีวิทยา โรงเรียน ตชด. บ้านหาดทราย และโรงเรียน ตชด. พลเอกนวลฯ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา