วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนม โครงการ ธคก. พร้อมเจาะเลือดโคนมเพื่อตรวจทดสอบโรคแท้งติดต่อ และตรวจท้องโคสาว ของโครงการ ธคก. ที่มีอายุตามเกณฑ์ของโครงการ ธคก. จำนวนทั้งสิ้น 20 ตัว เพื่อเตรียมขยายผลให้เกษตรกรรายใหม่ ณ ฟาร์มออลซีซันคิงดอม อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา