วันที่ 8 พฤษภาคม 2565  เวลา 10.00  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ลงพื้นที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสื่อมวลชนกีฬา หมู่ที่ 6 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา และ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกืติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  กองพลพัฒนาที่ 4 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2565