โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

      วันที่ 22 มีนาคม 2565  นายอำพล พงค์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เปิดโครงการฯ โดยนายสัตวแพทยกิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  กล่าวรายงาน  มี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา  ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ  นำโดย นายชวกิจจ์ สุวรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ และ จ่าสิบเอกฉลอง สุวรรณะ รองนายกเทศบาลเมืองคอหงษ์   เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์อำเภอในจังหวัดสงขลา  ร่วมพิธี  ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านคลองหวะ(อนุสรณ์กำนันวร ทวีรัตน์) ตำบลคอหงษ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

      มีกิจกรรม รณรงค์ทำหมันให้แก่สุนัข แมว ที่อยู่ในวัด โรงเรียน ชุมชน และพื้นที่สาธารณะ  จำนวน 32 ราย จำนวน 70 ตัว และเกษตรกรนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 78 ราย 200 ตัว เพื่อเป็นการควบคุมประชากรสุนัข แมว ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลตนเองให้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้ร่วมกิจกรรม