วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ปฏิบัติงานจังหวัดสงขลา ร่วมด้วยนายคณิต ชาระ ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมัน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา สรุปยอดผ่าตัดทำหมัน สุนัขเพศผู้ 8 ตัว สุนัขเพศเมีย 34 ตัว แมวเพศผู้ 2 ตัว แมวเพศเมีย 9 ตัว สรุปรวม 53 ตัว