วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ เข้าตรวจฟาร์มกรณีพิเศษ เนื่องจากพบเชื้อแซลโมเนลล่าที่โรงฆ่าสัตว์ปีก ณ ฟาร์มเก้าราชา ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา  และ ฟาร์มพรทิพย์ ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยได้ดำเนินการตรวจสอบระบบการเลี้ยงภายในฟาร์ม พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อเพิ่มเติม และให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม เจ้าของฟาร์มและเจ้าหน้าที่ในท้องที่เป็นอย่างดี และจะปรับปรุงฟาร์มให้เรียบร้อยตามคำแนะนำต่อไป