1

       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญกล่องยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 305 ชุด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน โดยมี นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนรับมอบ นายชัยเดช ปาละวงศ์ นายอำเภอสทิงพระ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี
      จังหวัดสงขลามีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จำนวน 1,134 คน มีสุกร ในพื้นที่รวมกว่า 89,921 ตัว ในช่วงเดือน เมษายน 2564 ถึง เดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา พบการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่ 8 อำเภอ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวนทั้งสิ้น 405 ราย จำนวนสุกรสูญเสียทั้งสิ้น 13,659 ตัว สำหรับการแพร่ระบาดของโรคระบาดในสุกร สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสงขลา มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ปัจจุบันสามารถ ควบคุมโรคสุกรให้อยู่ในสภาวะปกติแล้ว