1

   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ  ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ในพิธีมอบกรรมสิทธิ์โคและกระบือ ให้แก่เกษตรกร โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) โดยมี นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอระโนด พันจ่าเอก นิพนธ์ จันทร์ชู ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด พร้อมด้วยเกษตรกรผู้เข้ารับมอบกรรมสิทธิ์โค - กระบือโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ