วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองบ้านพรุ ออกหน่วยทำหมัน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข ที่ด้อยโอกาส ไม่มีเจ้าของ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในพื้นที่ที่เคยพบโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาประชาร่วมใจ วัดเทพชุมนุม โดยมีรองนายกเทศบาลเมืองบ้านพรุ ปลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล และเครือข่ายภาคี ร่วมบูรณาการทำงาน ผลการดำเนินการ ทำหมันสุนัขไม่มีเจ้าของ ได้ จำนวน 21 ตัว เป็นสุนัขเพศผู้ 7 ตัว เพศเมีย 14 ตัว