1

         วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา​ 10:00 น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายวรรณรพ ส่องสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว และนายสมพงศ์ แก้วจันทร์ กำนันตำบลบ้านขาว ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดทำ “โครงการอนุรักษ์ควายน้ำตำบลบ้านขาว เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร”

         โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอแผนงาน​ /โครงการต่อจังหวัดสงขลาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนต่อไป