1

           วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญกล่องยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 100 ชุด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ เข้าร่วมพิธี

              จังหวัดสงขลามีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จำนวน 1134 คน มีสุกร ในพื้นที่รวมกว่า 89921 ตัว ในช่วงเดือน เมษายน 2564 ถึง เดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา พบการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่ 8 อำเภอ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวนทั้งสิ้น 405 ราย จำนวนสุกรสูญเสียทั้งสิ้น 13,659 ตัว
สำหรับการแพร่ระบาดของโรคระบาดในสุกร สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสงขลา มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ปัจจุบันสามารถ ควบคุมโรคสุกรให้อยู่ในสภาวะปกติแล้ว