วันที่  28 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับนายปัญญา จินดาวงค์ นายอำเภอสิงหนคร และนายคมกฤช ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ลงพื้นที่ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เน้นย้ำมาตรการ ควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และการเฝ้าระวังโรค โดยการเก็บตัวอย่างผิวสัมผัสจากโรงเรือนของผู้เลี้ยงสุกร ในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบจุดที่มีการพบโรค