วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมยกระดับฟาร์มเกษตรสู่มาตรฐาน GFM (สุกร) และมอบปัจจัยการผลิต ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความรับรู้ และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต และยกระดับฟาร์มเกษตรกร สู่มาตรฐาน GFM โดยมี นายอำเภอสทิงพระ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ระโนด และอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยเกษตรกรทั้ง 3 อำเภอ เข้าร่วมอบรม เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มที่ดี โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีผลผลิตที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมการอบรม ได้แก่ การชี้แจงโครงการยกระดับฟาร์มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GFM, แนวทางการพัฒนาฟาร์มเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GFM, การจัดการฟาร์มแพะที่เหมาะสม และเลี้ยงแพะอย่างไรให้รวย