วันที่ 24 มกราคม 2565 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา นายณัฐชัย วรสุทธิ์ ด่านกักกันสัตว์สงขลา เจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ลงพื้นที่ตรวจสอบการเก็บสต็อกเนื้อหมูของผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อหมูตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า ซึ่งจากการตรวจสอบ ไม่พบว่ามีการกักตุนเนื้อหมูหรือการกระทำผิดอื่นใด