วันที่ 7 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายขบวน อินทรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล นายกำธร บุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา และนายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ตรวจเยี่ยมทำโครงการทหารพันธุ์ดี ชี้แจง แนะนำการจดบันทึกการฟักไข่ของไก่ในโครงการฯ พร้อมติดตามข้อมูลการเลี้ยงไก่กระดูกดำโดยใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนอาหาร และหารือเรื่องการจัดเตรียมสถานที่สำหรับนำเสนอโครงการดังกล่าวเพื่อถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ค่ายรัตนพล กองพลพัฒนาที่ 4 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา