วันที่ 6 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และนายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่งลงพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม ค่ายรัตนพล กองพลพ้ฒนาที่ 4 อ คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา