วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นาย​สัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์​จังหวัดสงขลา​  นายกำธร บุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา และนายขบวน อินทรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพ้ฒนาอาหารสัตว์สตูลพร้อมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ณ.ศูนย์​ผลิตพันธุ์​สัตว์​ปีกพระราชทาน​ฯ​ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เพื่อติดตามการเลี้ยงไก่กระดูกดำด้วยแหนแดงและอบรมให้ความรู้เรื่องการให้อาหารลดต้นทุน​ด้วยแหนแดง และการใช้ตู้ฟักไข่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเน้นย้ำให้มีการบันทึกข้อมูลเพื่อสามารถวิเคราะห์ได้