วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และนายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ลงพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมการทำโครงการทหารพันธุ์ดี และการเลี้ยงไก่ไข่โดยใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนอาหาร พร้อมทั้งมีตรวจสุขภาพกระบือ และสัตว์ภายในฟาร์มตัวอย่างฯ 

 

 


 

 

 


ผู้รายงาน : นางสาวปริชญา หนูพันธ์
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา