วันที่ 21  ธันวาคม 2564 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดสงขลา มีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบกิจการ  ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ของผู้ประกอบการ จำนวน 6 ราย  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผู้เข้าประชุมทั้งหมด 24 ราย