วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับนายกำชัย กิจศิลป์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการแต่งกีบโคนม และการเก็บตัวอย่างน้ำนมส่งตรวจ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ ณ ออลซีซั่นคิงดอมฟาร์ม ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 


 

 

ข่าวโดย  นางสาวปริชญา หนูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา