วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยนายขบวน อินทรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล  นายกำธร บุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา  เข้าพบ พลตรีสิรภพ  ศุภวานิช   ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 เพื่อหารือการทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี และการศึกษาการเลี้ยงไก่ไข่โดยใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนอาหาร พร้อมทั้งมีการสนับสนุนหญ้าแห้งและอาหาร TMR ให้กับแพะภายในฟาร์ม และลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมด้านปศุสัตว์เพื่อถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี