วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับนายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อดูแลและให้คำแนะนำเรื่องการจัดการอาหาร พร้อมฉีดวัคซีนและยาบำรุงให้กับสัตว์ภายในแปลงปศุสัตว์ และเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมด้านปศุสัตว์เพื่อเตรียมถวายการต้อนรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 


 

 

 

 ผู้รายงาน : นางสาวปริชญา หนูพันธ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา